Türkçe

2017 YILI GENEL KURUL TUTANAĞI

722 kez bakılmış
23 Mayıs 2017
15:32

SS YEŞİLDENİZE Konut Yapı Kooperatifininin 2016 Yılı olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 20.05.2017 tarihinde saat 14'de Fevzipaşa-Vehbibey Mah.Çarşı Sok.No:25/A Ayvalık/Balıkesir adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcisi Turhan Kandemir'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya başlamadan yapılan incelemede;

Gündemi içeren toplantıya davet mektuplarını 16 (onaltı) ortağa 10.04.2017 tarihinde elden imza karşılığı tebliği edildiği,

Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu tasdik edilerek ortakların imzasına açılan ortaklar listesinde kayıtlı 16 (onaltı) ortaktan10 (on) ortağın asaletten,2 (iki) ortağın vekaletten katılımı ile 12 (oniki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu,

Anlaşıldığından,gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve saygı duruşu yapıldı.

2.Divan başkanlığına Av.Erkan ÖGE,yazmanlığa Hanan YILDIZ oybirliği ile seçildiler.Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

3.Yönetim ve denetim kurulu raporları ile blanço gelir gider hesapları okundu.Görüşmeye açıldı.Söz alan olmadı.Okunan rapor ve hesaplar oybirliği ile kabul edildi.Yönetim ve denetimkurulları raporları ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra ettiler.Yönetim ve denetim kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4.Gayrimenkul alımı için pazarlık usulünün belirlenmesi ve gayrimenkul fiyatının 8. maddede görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

5.2017 yılı tahmini bütçe okunduğu şekli ile 2500 000 TL (iki milyon beşyüz bin lira) olarak oy birliği ile kabul edildi.Ortaklardan ilk giriş aidatı olarak 1500 TL (bin beşyüz lira) alınmasına,arsa alımında arsa alış fiyatına göre ortaklardan arsa payı alınmasına oy birliği ile karar verildi.

6.Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler görüşülmeye açıldı.

  A.Her türlü gayrimenkulün kiralanması ve kiraya verilmesi ve gerektiğinde gayrimenkuller üzerinde ipotek,irtifak ve intifa hakları,şufa,vefa ve iştira hakları tesisine,ipotek almaya ve ipotek vermeye,ahval,kefalet verme,menkul ve nakil verme tesisi ile uygulamaları yapmaya,tevhit işlemleri yapmaya,kat irtifakı,kat mülkiyeti ve benzeri işlemler ile tapu ve diğer kurumlar nezdinde yapılması gerekli diğer tüm işlemleri yaptırmaya,

  B.Kooperatifi resmi dairelereve 3. şahıslarakarşı temsil etmeye,vekalet vermeye,dava açmaya,sulh olmaya,davadan vazgeçmeye ve ibra etmeye,

  C.Konutların özellikleri tesbit edilerek projeleri yaptırmaya,inşaatların yapılmasını sağlamaya,zorluklardan kaynaklanan plan,proje,mahal listesi veya sözleşmedeki gerekli değişiklikleri yapmaya,

     D.Personel kadroları oluşturmaya ve atama yapmaya,ödeme koşulu veşeklini belirlemeye,

     E.Tapu dairesi,belediyeler,vergi dairesi,baski ve diğer kurumlarca veya ortaklık adına tahakkuk edilecek vergi,resim,harç,prim,alt yapı ve vb. ödemeleri ortaklardan tahsil edilerek kooperatifin hissesi oranında karşılamaya,kasada (iş avansı bulundurularak miktarı belirlemeye) hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

7.Seçimlerin 3 (üç) yıllığına yapılmasına ve;

Yönetim Kurulu üyeliklerine                                         Denetim Kurulu üyeliklerine

ASİL                                YEDEK                              ASİL                        YEDEK

1.Hüseyin UZUNOĞLU    1.Hasan BEKTAŞ          1.Turan ÖZGÜN       1.Mustafa KOCACAN

2.Ahmet ERCAN               2.Necmettin ÖZKARA   2.Yavuz EFE             2. Remzi KOLAYLI

3.Hanan YILDIZ                3.Sinan İNCE

Oy birliği ile seçildiler.

8.Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahhallesi .......... Parsel,3740,47 m2 arsanın 2500 000 TL.(iki milyon beşyüz bin lira) TL'yi geçmemek şartı ile alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine  oy birliği ile karar verildi.

9.Kooperatifin alınan arsaya ilişkin proje ve altyapı  ve inşaatın ihale usulü ve pazarlık usulü ile yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden bulunmadığından divan başkanı toplantıyı saat 17.00'da kapattı.Bu tutanak mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.20.05.2017 Ayvalık 

Divan Başkanı                                              Yazman                                                Bakanlık Temsilcisi

Erkan ÖGE                                                  Hanan YILDIZ                                     Turhan Kandemir

(imza)                                                           (imza)                                                    (imza)

20/02/2018 Gün Ortalama:71  Bugün 4 Ziyaret var  Sitede 1 kişi var  IP:54.227.17.101